เงื่อนใขการเช่ารถ

ผู้เช่ารถยนต์มีอายุ ปีบริบูรณ์ พร้อมกับใบขับขี่ในประเทศหรือใบขับขี่สากล

คนขับเสริม หรือ ขับแทนกัน กรณีเช่ารถยนต์ ต้องให้เอกสารบัตรประชาชนและใบขับขี่ในการขับรถยนต์ในประเทศ หรือ ใบขับขี่สากล ( International driving license ) สำหรับการเช่ารถยนต์

กรณีคนไทย บัตรประชาชนและใบขับขี่รถยนต์ในประเทศ หรือใบขับขี่สากลซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมบัตรเครดิตที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

กรณีชาวต่างชาติ หนังสือเดินทางและใบขับขี่สากลซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมบัตรเครดิตที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน

รถยนต์สำหรับให้ผู้เช่ารถยนต์ใช้งานก่อนออกเดินทาง จะมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง เมื่อผู้เช่ารถยนต์ได้ใช้งานระหว่างเช่ารถยนต์แล้ว นำมาส่งมอบคืนจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังเช่นกัน

กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ หรือมีปัญหากับเครื่องยนต์ไม่สามารถเดินทางต่อไป สามารถติดต่อทางเอเอลีสแอนด์เร้นท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสำรองหารถยนต์ทดแทนใช้ในการเดินทางต่อไป เว้นเสียแต่เป็นเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เช่น ยางรั่ว,ยางแตก ผู้เช่ารถยนต์จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองในการนำรถยนต์ไปรับการแก้ไข *

การเช่ารถยนต์คิดเป็น 24 ชั่วโมง เท่ากับ 1 วัน นับจากผู้เช่ารถได้รับรถยนต์และนำ มาส่งคืนภายในเวลาดังกล่าว

เอเอลีสแอนด์เร้นท์ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เช่ารถ รถยนต์ที่ให้บริการ ผ่านการตรวจสอบมาอย่างดี เราหวังว่าผู้เช่ารถยนต์หลังจากเช่ารถแล้วนำมาคืน แล้ว จะยังคงรักษาสภาพรถไว้คงเดิมยกเว้นการสึกหรอของเครื่องยนต์ตามปกติ - ตลอดการเดินทางสำหรับผู้เช่ารถยนต์ กรณีได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือ กระแทก บุบ ผู้เช่ารถยนต์ที่อยู่นอกเงื่อนไขของอประกัน อาจจะต้องจ่ายค่าใช้ จ่ายบางส่วนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น

7.1 ความรับผิดชอบของรถยนต์สำหรับผู้เช่ารถ

กรณีผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด ไม่มีคู่กรณี ความรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท เมื่อเกิดอุบัติเหตุสำหรับรถยนต์ทุกรุ่น

ยางแตก หรือ ยางแบน เป็นความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้เช่า จะต้องดำเนินการเข้าอู่ เอง หรือนำยางอะไหล่มาเปลี่ยน หลังจากคืนรถ ยางที่ได้รับความเสียหายจะต้องได้ รับการซ่อมแซม - ล๊อค อุปกรณ์ภายในรถยนต์ ลืมกุญแจ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนดไว้

ทางเอเอลีสแอนด์เร้นท์ห่วงใยในความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านเสมอ สามารถติดต่อฉุกเฉินได้ที่เบอร์ 094-617-3939

สำหรับจุดหมายไม่เกิน 15 กิโลเมตร หรือภายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ทางเอเอลีสแอนด์เร้นท์ จะไม่คิดค่าบริการรับ-ส่งรถนอกสถานที่(ฟรีค่าบริการ)แต่สำหรับจุดหมายเกิน 15 กิโลเมตร หรือนอกเหนือจาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับคืนต่อครั้ง